MADEN TETKIK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ülkemiz madenlerle zengin ülkeler arasında. Ama ülkemizde bununla ilgili çalışma yapılıp, yapılmadığı tartışılır bir konu. Zengin yer altı kaynaklarımıza sahip olan ülkemizde tabii ki bununla ilgili kurumlarında oluşması normaldir. Peki nedir bu MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ? Ne işe yarar ve çalışma alanları nelerdir ? gibi konuları işleyeceğiz. Daha fazla maden, şirket ve altınlarla ilgili konulara gitmek için buraya tıklayabilirsiniz. MTA nedir Ne işe yarar ?

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 Haziran, 1935 tarihinde kurulmuş olup, 2 Şubat, 1938’de Mustafa Kemal Atatürk tarafından işletmeye açılmış olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye’de özellikle madencilik alanında gelişim sağlanmasını amaç edinmiş bir kurumdur. Ankara’nın Çankaya İlçesinde faaliyet gösteren kurumun öncelikli amacı ve görevi; işlenmeye elverişli maden ve taş ocağı alanlarının araştırılıp incelenmesi ve halihazırda işletilen bu tarz alanların standartlara daha uygun ve verimli işlemesi amacıyla araştırma ve geliştirmeleri yürütmek, jeolojik ve jeofiziksel anlamda gözetim, çalışmalar ve laboratuvar tahlilleri çıkarmaya ek olarak madencilik sektörü açısından işinin ehli, bilgi ve beceri sahibi teknik çalışan ve nitelikli işçi yetiştirme hedefi doğrultunda faaliyet göstermektir.

 

MTA’nın Tarih İçerisindeki Önemli Faaliyetleri

Kurulduğu günden günümüze kadar geçen süre zarfında gerek jeolojik bulgularda gerekse işletilen değerli maden ve mineral alanlarındaki hakemlik göreviyle birçok önemli görevi üstlenen MTA, özellikle 1938’den 1950’li yıllara değin Türkiye’nin petrol kaynağına öncelikli şekilde ihtiyacı olduğu için çalışma odağını bu yönde ilerletip, batıda Trakya, güneyde Adana ve İskenderun ve Güneydoğu Anadolu’da sondajlı etütler yapmıştır. Ülke koşullarının o dönemde bu tarz araştırma ve çalışmalar için yetersiz olmasından dolayı zor koşullar altında Raman ve Garzan bölgesinde petrol yatakları bularak rezervlerini tespit etmiş ve sonraki süreçte Batman’da günlük kapasitesi 6250 varil olan rafineri inşasını hayata geçirmek bağlamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın kurulmasında öncü olmuştur.

MTA Genel Müdürlüğü daha sonrasından günümüze kadar uzanan süre içerisinde ülke içinde bugün kurulmuş olan sayısız sanayi tesisinin ihtiyacı olan hammadde kaynaklarının -titiz ve özverili çalışmaları sonucunda- işletilmesini ve kullanımını mümkün kılmıştır. Küresel çapta başarıya ulaşmış olan Demir-Çelik, Kâğıt, Çimento, Alüminyum, Cam Seramik gibi sanayilerimizin ihtiyacı olan hammaddelerin neredeyse tümünün aranma-bulunma aşamasında ve etütlerinin yapılmasında MTA’nın muazzam ölçüde katkıda bulunmuştur.

 

Günümüzde MTA Genel Müdürlüğü ve İlerisi

Türkiye’de sanayinin uluslararası bir tanınırlığa ulaşmasında etken rol oynayan MTA’nın diğer alanlarda çeşitli çalışmalara hizmet verdiği de göz ardı edilemez. Köy ve kasabalar gibi küçük yerleşkelerde yerli halkı değerli madenler ve mineraller hakkında bilinçlendirmekle kalmayıp jeolojik tehlikelere karşı önlemler alınmasında yardımcı olmaktadır. MTA Genel Müdürlüğü bugün Türkiye sınırlarında faaliyetlerini sınırlamayıp 2018 yılında ilgili tüzükte yapılan derlemeyle yurtdışında da faaliyet gösterip diğer şirketlerle ortak ilişkiler kurmaya yetkili kılınmıştır. MTA, bu şekilde Türkiye’nin madencilik ve enerji sektöründe ihtiyaç duyduğu hammaddeleri olabilecek en ekonomik ölçüde temin etmeyi hedeflemektedir. Bu da bizlere MTA’nın vizyonunun küresel boyuta taşındığını açıkça gösteriyor.